Rostlinná výroba

Hospodaříme na 800 hektarech půdy v okolí Košťálova a Libštátu.
Jako tvůrce krajinného rázu dbáme na ekologické postupy,
které jsou šetrné k přírodě a pokračujeme v tradici rostlinné výroby
v Podkrkonoší.

Rostlinná výroba

  • Vracíme pěstování plodin původně typických pro Podkrkonošskou krajinu. 
  • Louky a pastviny jsou udržujeme pravidelným sečením, vápněním a hnojením. Odstraňujeme nálety a smykujeme.
  • Tyto nákladné zásahy přinášejí kvalitní píci pro udržení zdravého mléčného skotu a pro kontinuální výrobu čisté elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Prohlédněte si, jak hospodaříme v Podkrkonoší

Chov včel

  • Výroba kvalitních objemových krmiv pro chov skotu vyžaduje optimální poměr orné půdy k trvalým travním porostům a odpovídající skladbě plodin. Včely a další opylovatelé mají pro zemědělce velký význam. Z květů rostlin sbírají pyl, vyrábějí z něho med a zároveň opylovávají rostliny. Udržují tak pestrou skladbu rostlin na našich horských loukách.
  • Významná část naší úrody závisí na existenci včelstev. Podmínky se jim proto snažíme co nejvíce zpříjemnit lahodnými meziplodinami před setím kukuřice, jako je svazenka vratičolistá. Vždyť 80% užitkovost včelstev spočívá právě v opylování rostlin.
     
  • Propolis a pyl v současné době nepoužíváme ke komerčním účelům. Vosk se pro nás stal nepostradatelným při zabezpečení nových plástů u rojů a oddělků a tak to zůstane i v nejbližší budoucnosti. Navýšení počtu včelstev je pro nás nyní prioritou číslo 1.

Zjistěte víc o naší včelí letce

Kontaktujte nás

DS Agro Libštát s.r.o.
Libštát 169
512 03, Libštát

IČ: 27483142   
DIČ: CZ27483142

Provozovna: Areál DS Agro v Bělé u Staré Paky

Číslo účtu (CZK): 4592592/0800

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 21648

DS Agro Košťálov s.r.o. 
Libštát 169 
512 03 Libštát

IČ: 02138140 
DIČ: CZ02138140

Provozovna: V Košťálově v areálu bývalého ZD Košťálov

Číslo účtu ČSOB: 261318260/0300
Číslo účtu ČESKÁ SPOŘITELNA: 5946612/0800

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 32678 

Josef Chuchlík ml.
Rostlinná výroba 

Volejte: 723 269 426
Pište: chuchlikml@dslogistic.cz

Ing. Jan Chalupníček, Ph.D.
Agronom

Volejte: 728 223 808
Pište: agronom@dsagro.cz

Ing. Lukáš Štěrba
Zootechnik

Volejte: 774 260 216 
Pište: sterba@dsagro.cz

Ing. Michaela Paldusová, Ph.D.
Zootechnik

Volejte: 604 513 104
Pište: michaela.paldusova@dsagro.cz

Libuše Zemanová
Účetní

Volejte: 736 501 554
Pište: libuse.zemanova@dslogistic.cz

Dana Fejfarová
Mzdová účetní

Volejte: 731 817 163
Pište: fejfarova@dsagro.cz

Věra Satránská
Správa pozemků

Volejte: 602 265 704
Pište: satranska@dsagro.cz

Jiří Horáček
Včelař

Volejte: 774 348 612
Pište: libuse.zemanova@dslogistic.cz

Jaromír Mejsnar
Projektový manažer

Volejte: 737 682 400
Pište: mejsnar@dslogistic.cz

Mohlo by vás zajímat

Robotická stáj

Volný pohyb zvířat, autonomní dojící stroje a využívání chlévské mrvy pro výrobu energie
a zemědělských produktů
ve vlastní bioplynové stanici. 

Chov včel

Významná část naší úrody závisí na existenci včelstev. Podmínky
se jim proto snažíme co nejvíce zpříjemnit lahodnými meziplodinami

Bioplynová stanice

Přemýšlíte, jakým způsobem získáváme energii? Možná vás to překvapí, ale sázíme zásadně na zpracování přebytků z naší rostlinné a živočišné výroby.

Zemní práce

Provádíme široké
spektrum zemních
a výkopových prací, jako jsou hrubé terénní úpravy a zemní práce s minibagrem