Zvládneme opravit i separátor

Ve středu 29. října se nám porouchal separátor. Došlo k rozpadu zubové rozběhové spojky mezi elektromotorem a převodovkou separátoru. Náhradní díl v ceně 40 000Kč a k tomu týdenní dodací lhůta pro nás nebyla ta správná volba. Vyřešili jsme to tedy svépomocí. Poškozenou spojku jsme opravili, sehnali gumovou vložku spojky a sesadili.