Zlato pro náš med

V létě jsme se přihlásili a poslali vzorek medu do soutěže „Český med 2014“. V této soutěži pořádané Českým svazem včelařů se posuzovaly nejenom vlastnosti medu, ale mimo jiné také vzhled etikety.

Hlavním předmětem hodnocení byly tedy fyzikálně chemické vlastnosti, povinné údaje na etiketě, správnost etikety vč. doplňujících údajů, senzorika a celkový estetický dojem. Z maximálního počtu dosažitelných bodů (100) jsme obdrželi 98! S těmito body jsme si zasloužili zlato! Dobrá dobrá, zlatou medaili obdrželi všichni včelaři s více než 92 body...to ovšem na faktu nic nemění:) Zdaleka nééé každý z přihlášených byl hoden do pomyslné síně slávy postoupit:))