Zatěžovací zkoušky mostu

Naše firma byla požádána o zapůjčení aut pro důležitou  zatěžovací zkoušku na mostě SO 201 v Děčíně- část Rozbělesy, který je součástí Vilsnické spojky.