Vyskladňování kuřat - Peer System

V neděli 29. května 2016 jsme na našich halách poprvé vyskladňovali kuřata pomocí Peer Systému. Tento způsob odchytu je považován za jednu z nejmodernějších technologií. Je výrazně šetrnější než ruční odchyt a napomáhá eliminovat hladinu stresu kuřat, která ovlivňuje kvalitu masa. Odchyt bude nově prováděn vždy formou služby pracovníků porážky. Od tohoto kroku si slibujeme zejména zvýšení produktivity práce (menší časová náročnost, nižší počet pracovníků). Pro zajištění těch nejlepších výsledků bude nezbytné zajistit co nejvyšší uniformitu hejna (=vyrovnanost po stránce hmotnosti). Krátký sestřih z prvního vyskladňování můžete vidět níže.