Výměna sil na krmiva ve výkrmně kuřat

Byla zahájena dlouho očekávaná výměna sil na krmiva v halách výkrmny drůbeže. Stávající sila fungovala v nepřetržitém provozu
a náročných podmínkách více než 30 let, což se na jejich stavu značně podepsalo. I přes prováděnou údržbu a protikorozní ošetření sila již nezabezpečovala požadavky na kvalitní uskladnění krmných směsí a jejich výměna tak byla nezbytná.

Při výběru vhodných sil jsme se přiklonili k silům laminátovým s možností skladování cca 12 t krmných směsí. Výměna bude realizována ve dvou etapách mezi turnusy výkrmu tak, abychom do podzimu vkročili již dobře připraveni. Nesporným kladem této investice je zvýšení úrovně zoohygieny v oblasti krmiv a tím i stabilizace podmínek chovu pro výkrm kuřat.

Fotografie z montáže na následujícím odkazu Výměna sil