Vstupní suroviny

Kukuřičnou siláž, travní senáž
a hovězí hnůj přepravujeme do dávkovače pevných substrátů, kde dochází k částečnému promíchání hmoty. Plnění dávkovače probíhá
2-3 krát denně. Obilný šrot je uskladněný v zásobníku na obilí (silo). Velikost sila je 50 m³ / cca 35 t.
 

Nahlédněte do naší kuchařky. Denní dávky pro jednotlivé složky činí:

  • Kukuřice 5 t,
  • Travní senáž 14 t,
  • Hnůj skotu 10 t,
  • Obilný šrot 7,8 t,
  • Žitná GPS 34 t,

Z dávkovače a zásobníku na obilí dopravujeme hmotu šnekovými dopravníky do multimixu. Zde ředíme pevný substrát pomocí tekutiny vstupující do multimixu ze vstupní jímky. Vzniká homogenní čerpatelná hmota, která z multimixu putuje do macerátoru, který slouží k nařezání objemového krmiva a odloučení větších částí (kamenů, větví atd.) kvůli ochraně čerpadla. Hmota dále směřuje do fermentorů.

Jako vstupní materiál rovněž používáme tekutiny shromažďované ve vstupní jímce. Vstupní jímka slouží k zásobě kapaliny pro ředění vstupních surovin a udržení maximální sušiny ve fermentorech, kterou se snažíme držet pod hranicí 8 %. Do vstupní jímky jsou svedeny veškeré šťávy ze silážních žlabů v areálu a povrchová voda z okolních budov a zpevněných ploch. Cisternami je převážena močůvka z provozů živočišné výroby v Libštátě a ve Svojku. Při nedostatku kapaliny se vstupní jímka, místo koncového skladu, plní fugátem.