Vjeli jsme do žita

Díky teplému počasí jsme začali se sklizní žita přibližně o týden dříve než bývá obvyklé.  Jako hmota určená pro BPS se  sklizí ve voskomléčné zralosti  na ploše 70 ha, cca 15 ha/den s průměrným výnosem 25 tun na  hektar.

Novinkou pro letošní rok bude následné osetí ploch bérem italským, který má krátkou vegetační dobu a velmi slušný výnos okolo 20 tun/ha. Po žitech začneme sklízet GPS - jetel s krycí plodinou (jako krycí plodina bylo pro letošní rok zvoleno tritikále jarní).