Úspěch středoškoláka s prací „Bioplynová stanice Bělá“

V letošním roce proběhl jubilejní krajský 10. ročník soutěže Enersol EVVO. Středoškoláci zde soutěžili na téma „Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě v Královéhradeckém kraji". S přehledem na prvním místě zabodoval v kategorii Enersol praxe Vojtěch Honců z ISŠ Nová Paka s prací „Bioplynová stanice Bělá“.

Následně postoupil na celostátní konferenci ENERSOL 2014, kde své odborné práce prezentovali nejlepší zástupci jednotlivých krajů. Z 22 soutěžících ve své kategorii obsadil 11.  místo. V těchto dnech bude reprezentovat tým České republiky na mezinárodní úrovni soutěže Enersol 2014 v Otrokovicích. Přejeme co nejlepší umístění!