Testování vážení sypkých materiálů

V sobotu 28. listopadu jsme se zúčastnili testování vážení sypkých materiálů na polygonu v Mostě. Akci uspořádalo sdružení ČESMAD BOHEMIA, z.s. a my jsme poskytli tahač Volvo FH16 s návěsem Schwarzmueller (objem 50m3, naložený řepkou).

Materiál při prudkém brždění z 20km/h do 0km/h

Smyslem testování bylo dokázat, že řidič není schopen zabránit posunu materiálu při brždění, a tím i související změně nápravových tlaků. Nesmyslně je přitom při kontrolním vážení pokutován za překročení limitní hmotnosti na nápravu i v případech, kdy nejvyšší povolená hmotnost soupravy překročena nebyla.Testováno bylo celkem pět nákladních souprav s různým nákladem (plastové granule, řepka, kačírek v odlišných formách zrnitosti). Vážení probíhalo před testem, následovalo prudké brždění při rychlosti 20km/h, 30km/h a 50km/h a vše bylo zakončeno opět vážením. Výsledky měření a odborný posudek bude zpracován do konce roku.

Materiál při prudkém brždění z 30km/h do 0km/h