Testovací provoz nového dopravního programu

Podílíme se na vývoji nového dopravního programu, jehož cílem je především zlehčení a zrychlení dosavadního způsobu práce dispečerů a jejich komunikace s řidiči. Program je zaměřen na tvorbu rozpisu tras vozidel, přidělování práce řidičům a následném zpracování dokladů. Testovací provoz bude zahájen v průběhu letošního jara. Zprvu se bude testovat pouze v několika vozech, následně se budou dle tohoto programu řídit kompletně všechna vozidla.

V současnosti je systém práce takový, že na základě objednávek dispečeři vytvoří v průběhu dne rozpis práce pro jednotlivá vozidla. Poté musí všem řidičům trasy na následující den zatelefonovat. To obnáší až dvě hodiny ustavičného telefonování. Řidiči každodenně ručně zapisují jízdy, tonáže a čísla dokladů do stazek. Na konci týdne je včetně dokladů odevzdají do účtárny. Účetní musí z každé stazky vyčíst, o jaké přepravy se jednalo. Zapíší čísla dokladů, roztřídí dle firem, porovnají čísla se skladovou evidencí a nakonec vyfakturují. To vše obnáší několikeré zjišťování údajů o trasách a opisování stejných čísel dodacích listů.

Tento dosavadní neefektivní systém by měl zrychlit nový dopravní program, který umožní okamžité zasílání údajů o přepravách od dispečera přímo do kabiny řidiče a také zpět. Každý řidič bude vybaven dotykovým tabletem, kde se mu budou údaje o trasách zobrazovat. Mimo jiné zde uvidí i další potřebné informace jako jsou telefonní čísla, adresy atd. Pomocí tabletu pak řidič doplní hmotnost odvezeného materiálu s číslem dodacího listu a program zajistí automatické odeslání na centrální počítač. Navíc si díky tabletu může řidič prohlížet mapy na internetu.

V čem je hlavní přínos tohoto programu?

  • především nám umožní kompletní počítačové zpracování informací od objednávky až po konečnou fakturaci,
  • odstraní každodenní dvouhodinové telefonování dispečera všem řidičům,
  • urychlí práci se zpracováním dokladů a navíc zpřehlední informace o všech provedených zakázkách.