Spolupráce se střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov

Přijali jsme pozvání na jedenáctý ročník soutěže základních škol „Já už to znám, umím...“ pořádaný SŠ technickou a řemeslnou Nový Bydžov ve spolupráci se SŠ gastronomie a služeb Nová Paka a SŠ zahradnickou Kopidlno. Soutěžního dne se zúčastnilo více než 450 žáků z 33 základních škol, kteří změřili síly v jedenácti řemeslných disciplínách.

Myšlenkou akce bylo představení řemeslných oborů budoucím studentům a přesvědčení o výhodách kvalifikovaných řemesel. Zároveň zde byl vytvořen prostor pro setkání ředitelů a učitelů základních škol se zástupci kraje a firem.

DS Agro tu zastupoval Martin Havrda, vedoucí mechanizačního střediska, který upozorňoval na nedostatek absolventů učňovských oborů, s kterým se potýká i naše společnost. Věříme, že akce podobného typu pomohou přilákat na školy řadu šikovných žáků a v budoucnu tento problém nebudeme muset řešit. Tímto děkujeme pořadatelům na pozvání a za bezchybnou organizaci celého dne.