Sklizeň obilovin a kukuřice

Letošní výroba obilovin proběhla bez vážných komplikací a jediným negativem, které se vyskytlo, bylo napadení obilovin snětí obilnou. Prodej obilovin byl dohodnut se společností CEREA, a.s. za ceny 4800 až 5200 Kč/t. Na následujících grafech je zachycen průměrný výnos na hektar a celkový výnos v tunách (po odečtení 2 % nečistot).

Sklizeň kukuřice

V letošním roce bylo sklizeno celkem 3 843,57 t kukuřice, průměrný výnos činí 53,15 t/ha (údaje vyjádřeny po odečtení 5 % nečistot). Největší část produkce bude použita jako objemné krmivo pro dojnice, zbytek pro bioplynovou stanici. 

Fotografie ze sklizně naleznete zde Sklizeň kukuřice