Schůze řidičů

V pondělí 8. ledna 2018 proběhlo v Košťálově tradiční setkání s řidiči společností AD Mach a DS Holding a.s. Po upřímném poděkování svým zaměstnancům vedením společností za uplynulý rok 2017, proběhla konstruktivní pracovní diskuze o odvedeném výkonu a dále se probíraly podmínky vzájemné spolupráce na rok 2018

Zdůraznilo se především dodržování bezpečnosti práce a provedení komplexní služby pro zákazníka. Vítaným tématem byl návrh na změnu odměňování řidičů s návrhem o další meziroční navýšení mzdy.Jednání proběhlo v pozitivním duchu. Silné společnosti jakými jsou AD Mach a DS Holding a.s. si jsou vědomi důležitosti takovýchto setkání se svými zaměstnanci a věří, že i tato jednání přispívají k vysoké kvalitě prováděných služeb zákazníkovi.