S novým rokem rázným krokem aneb co nového na našich agropodnicích

Jak proběhl u sedláků rok 2015 a jak to ovlivnilo rozhodování a hospodaření na letošní a následující roky? Pracovně se jevil rok jako standartní a většina zaměstnanců odvedla kvalitní a dostatečný pracovní výkon. Co nás trochu překvapilo a nešlo ovlivnit je počasí a globální agrární trh s komoditami.

Počasí i přes velmi slušnou první polovinu roku ukázalo, jak zásadní vliv má na zemědělskou rostlinnou výrobu. Suché období trvající od června do října zcela zásadně rozhodlo o sklizni objemných krmiv a kukuřice. Znamenalo to snížení nasečených senáží zhruba o 40 % a ztráty z výnosů ze sklizně kukuřice cca o 30 %. V penězích to na obou podnicích DS Agro Libštát a DS Agro Košťálov představuje ztrátu víc jak 4 mil. Kč. Z provozního hlediska se zásadně žádná katastrofa nestala a pro živočišnou výrobu (dobytek) se připravil dostatek kvalitního krmení. Horší situace je u krmné základny pro bioplynovou stanici, kdy se ukázal jako správný krok vytvoření rezerv v předešlých letech. Avšak z loňského roku bychom neudrželi plný výkon bioplynové stanice ani půl roku.

S rezervami a se spotřebou zásob obilnin určených k prodeji ovšem udržíme plný výkon celý rok a ještě zbyde rezerva do roku 2017. Když jsme zmínili prodej obilnin, tak jen stručně.  Žně a jejich výnosy hodnotíme jako uspokojivé, nicméně realizační cena klesla z předešlých 4 tis.Kč/t na maximální cenu 3,3 tis.Kč/t. Což při produkci cca 2tis. tun obilnin představuje ztrátu 1,4 mil. Kč.

Horší situace, a to se nebojíme říct, až kritická situace je v živočišné výrobě! I přes maximální úsilí pracovníků a přes velmi dobré parametry při chovu skotu jsou ekonomická čísla špatná. Jak je to možné? Jsme velkou mírou zaměřeni a závislí na mléčné výrobě. Oba podniky vyrobí zhruba 3 000 000 litrů velmi kvalitního mléka ročně. S ohledem na to, že mléko neumíme zpracovat do výrobků, jsme nuceni prodávat ho v syrovém stavu do mlékáren za ceny, které řídí světový trh. Nepříznivý je pro nás výrazný propad výkupních cen mléka v posledním roce. Na trhu se propadla průměrná realizační cena z 8,24 Kč/l (2015) na 6,48 Kč/l (2016). Což nám ve výsledku způsobilo ztrátu 5,28 mil. Kč. Ostatní výroby jako jsou prodej zástavových býčků, chovných jaloviček nebo výroba kuřecího proběhly standartně dobře.

I přes částečnou skepsi je potřeba si uvědomit, že zemědělství je založeno na dlouhodobých konceptech, tvrdé a poctivé práci. Pečlivě jsme zvážili, vyhodnotili všechny ekonomické ukazatele a rozhodli se více si „utáhnout opasky“. Co toto všechno, co jste si přečetli, znamená pro naši budoucnost? Více zabereme a urychleně dokončíme koncept kooperace obou agropodniků. Libštát s Košťálovem budou společně konkurenceschopnější, lidsky a strojně silnější. Vzájemně si vykryjí svá slabá místa a překryjí potřeby jak své, tak i potřeby společnosti DS Agro Energie. Personálně si vzájemně vypomůžeme a například v rostlinné výrobě oba podniky uřídí jeden hlavní agronom L. Hašek, který se opře o své pobočníky (v Libštátě G. Hodboď, v Košťálově P. Kučera).

Složitější kroky nás čekají v živočišné výrobě. Rozhodli jsme se dál pokračovat na přípravě výstavby nového společného kravína v areálu v Bělé u Staré Paky s kapacitou 460 ks dobytka. Ze současného stavu počtu mléčného skotu 300 ks v Libštátě a 200 ks v Košťálově se do konce 3. kvartálu 2016 dostat na stav 200 ks + 200 ks. Znamená to pro nás postupnou přirozenou brakací snižovat stav dojených krav v Libštátě a ve Svojku. Libštátský chov soustřeďujeme do volného ustájení ve Svojku a kravín v Libštátě uvolníme pro potřeby košťálovského chovu. V košťálovském starém kravíně K1, který je pro nás velmi nákladný a náročný na ruční pracovní výkon ukončujeme provoz. Na kravíně K2 zůstává 100 ks dojených krav a v nově přestavěné stáji K3 ponecháme krávy bez tržní produkce. Jediný a hlavní teletník je a bude v Bělé u Staré Paky a společná odchovna mladého dobytka je nad Košťálovem na Kamínce v nově postavěné stáji. Prodej mléka bude zachován na K2 a na kravíně v Libštátě.

Toto je koncept, který přirozeně předchází novému společnému kravínu, a který zvýší produktivitu práce našich zaměstnanců. S ohledem na efektivnější výrobu nám klesnou předpokládané náklady o cca 1mil. Kč ročně. Je nám jasné, že ne všichni sdílí stejné názory, ale ti, kteří berou zodpovědně situaci v živočišné výrobě, nám dají za pravdu, že bez účinné a třeba i tvrdší sebereflexi nelze nadále uspokojivě hospodařit.

Nakonec nám dovolte vyslovit víru a optimismus do dalšího konání. Věříme totiž, že dobrou prací a rozumným řízením překonáme horší roky a budoucnost potvrdí správnost našich současných kroků.

S přáním všeho dobrého a plné spokojenosti,
za řídící tým Josef Chuchlík