Regenerační hnojení

Ve dnech 5. až 8. dubna 2013 v ranních hodinách, dokud byla půda ještě z povrchu zmrzlá a nebalila se na kola traktorů, jsme provedli regenerační hnojení ozimých obilovin hnojivem LAD27. Regenerační hnojení má za cíl obnovení biomasy u zimou zesláblých rostlin. Tím se urychlí vývin porostů a podpoří odnožování rostlin. Ovlivní i počet klasů na jednotku plochy.

Pro srovnání s loňským rokem, kdy regenerační hnojení proběhlo ve dnech 20. až 21. března, je vegetace rostlin posunuta zhruba o 15 dní.