Regenerační hnojení

V pondělí 9. 2. 2015 jsme zahájili regenerační hnojení ozimých obilovin. V Libštátě jsme přihnojili pšenici ozimou 76,82 ha, tritikale ozimé 40,27 ha a žito 34,72 ha. V Košťálově jsme přihnojili pšenici ozimou 80,34 ha, tritikále ozimé 24,22 ha a žito 19,35 ha. Regenereční hnojení jsme prováděli dusíkatým hnojivem LAD27 (v dávkách od 180 kg/ha do 230 kg/ha) a dokončili jsme ho 12.3.2015.