Regenerační hnojení

V období od 14.3 do 17.3. jsme provedli regenerační hnojení ozimů. Na Libštátě se pohnojilo 119 ha pšenice ozimé, 30 ha řepky, 40 ha tritikále ozimého a 51 ha žita. Na Košťálově se pohnojilo 84 ha pšenice ozimé, 22 ha řepek a 23 ha žit. Bohužel nám stále chybí dohnojit 8 ha řepky a 3,5 ha pšenice. Pozemky jsou nadměrně mokré a s technikou se tam prozatím nedostaneme.