Protest zemědělců

Proč s těmi traktory místo jezdění po poli blokujeme hraniční přechody? Protest zemědělců v minulém týdnu jste jistě zaznamenali, ať už z médií, nebo z vlastní zkušenosti. Nařízení a směrnice Evropské unie, navíc ještě uchopené naší vládou, jsou stále více vzdálená realitě na polích a loukách. Tyto trendy ohrožují budoucnost zemědělství nejenom u nás, ale v celé Evropě.

Budoucnost zemědělské prvovýroby

Evropská unie a vláda České republiky nemá dlouhodobý koncept pro další rozvoj zemědělství a výroby potravin. Nedávno jsme zde psali o tom, že Česká republika patří dlouhodobě k nejnižším spotřebitelům pesticidů a umělých hnojiv v celé Evropě. Zavádění dalších nových norem a nařízení zdražuje o omezuje naši vynikající zemědělskou prvovýrobu ve prospěch importovaných potravin ze 3. zemí, kde pro změnu nemusí mít normy žádné. Náš trh tak v ohromném objemu zaplavují potraviny nejasného původu. To ohrožuje produkci mléka a masa v ČR a zvyšuje závislost na dovozu potravin.

Kvalita potravin v Evropě

Stavíme nové stáje pro dobytek, kde monitorujeme zdravotní stav zvířat 24 hodin denně. Na to jsou normy. Zkoumáme kvalitu mléka od každé jednotlivé krávy. Na to jsou normy. Hnojíme pole vlastní kejdou. Na to jsou normy. Vedle polí sázíme pásy svazenky pro opylovače. Na to sice normy nejsou, ale stejně tak hospodaříme, protože jako zemědělci víme, že se o přírodu starat musíme. Zemědělství není jednoduché nikde. A v Podhůří Krkonoš už určitě ne. Dělali to naši pradědové, dědové, tátové a teď to děláme my. Jestli ale Evropská unie a vlády v České republice budou pokračovat v nastoleném trendu, tak to naše děti už dělat nebudou.

Bez dotací do zemědělství nelez

V době vysoké inflace, zdražování a zvyšování mezd dochází k vyplácení nejnižších sazeb dotací na zemědělskou půdu. Společně se zrušením dotací na podporu dojného skotu v době, kdy výkupní ceny zemědělských komodit atakují ceny v době před 30 lety, jsou čeští zemědělci stavěni vlastní vládou do role odpadlíka. Až půjdete na nákup, tak si v sekci ovoce a zeleniny všimněte původu potravin. Kolik z nich, které se pěstují i u nás, je ze zemí mimo Evropskou unii? Proč tomu tak je? Věříte, že je ta cibule z Indie (k nám poslaná přes půl světa) opravdu lepší, než ta naše? Těžko...

Musíme tlačit na změnu!

Je nezbytné, abychom se proti tomuto trendu postavili. Musíme tlačit na vládu, aby změnila svůj přístup k zemědělství a zajistila:

  • Zvýšení dotací na zemědělskou půdu a podporu chovu dobytka

  • Vytvoření konceptu pro udržitelnou výrobu potravin v Evropě

  • Snížení administrativní zátěže

  • Ochranu trhu před nekvalitními a levnými potravinami ze třetích zemí

  • Jedině tak můžeme zajistit potravinovou soběstačnost ČR, zachovat zdravé životní prostředí a podpořit práci českých zemědělců

Připojte se k nám a bojujme za budoucnost českého zemědělství!