Proplach potrubí

V úterý 17. prosince jsme za pomocí HZS Semily propláchli plynové potrubí. Zarostlé potrubí se projevilo tím, že se nedostávalo dostatečné množství plynu pro všechny tři motory. Jakmile se pro velkou diferenci objemu plynu v plynojemech jeden plynojem uzavřel, motory vyhodnotily uzavřenou cestu plynu a vyply se.

Začali jsme tedy řešit, čím by to mohlo být. Usoudili jsme, že s největší pravděpodobností bude přiucpané plynové potrubí u plynojemu, který je součástí fermentoru. Jelikož pracovníci z řad Weltec už nějaké zkušenosti s přiucpaným potrubím mají, doporučili nám zkusit propláchnout potrubí od ventilu do fermentoru, kde mají i 2" vstup, na který se dá připojit "C" hadice. Neboť máme výborné zkušenosti s HSZ, neváhali jsme je oslovit. Potrubí jsme propláchli a přívod plynu k motorům se zlepšil. Všechny tři motory zas běží na plyn z jednoho fermentoru jako dřív.