Přímá sklizeň žita na GPS za pomocí adaptéru Direct Disc

Letos jsme poprvé vyzkoušeli nový adaptér Direct Disc 520 na řezačce CLAAS Jaguar 850, kterou jsme zakoupili začátkem tohoto roku. Pomocí tohoto adaptéru lze sklízet pícniny metodou GPS (na siláž - rozdrcení celé rostliny). Hlavní výhodou přímé sklizně je nezávislost na počasí,  pokud dojde k náhlé změně, jednoduše sklizeň přerušíme a nedochází také ke kontaminaci  půdními bakteriemi, protože odpadá nahrnování posečené píce do řádků.  Dále za zmínku stojí úspora nákladů a času díky tomu, že tento stroj zvládá více dílčích operací.