Pořízení předseťového kompaktoru Swifter 5000 SO

Nově jsme rozšířili náš strojový park o další kousek. Přírůstkem je předseťový kompaktor Swifter 5000 SO. Tento stroj zajistí rychlou dokonalou přípravu pro setí již během jediného přejezdu. Vyznačuje se vysokou pracovní rychlostí, dokáže dokonale kopírovat povrch. Až 8 pracovních operací zároveň je zárukou vytvoření ideálního seťového lůžka ve všech půdních podmínkách. Pracovní záběr stroje je 5m. Kompaktor Swifter zajistí rychlé srovnání povrchu, podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy, respektive její dobré nakypření
a proteplení, nadrobení, zpětné utužení a srovnání.