Okénko do DS Holding

Dnes jsme nechali žáky osmých a devátých tříd nahlédnout do provozu společností DS Holding. Akci jsme uspořádali ve spolupráci se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov. Tato škola nabízí žákům obory se širokým uplatněním na trhu práce. Pro nás jsou zvláště zajímavé „ty naše“ - doprava, opravárenství, zemědělská prvovýroba.

Cílem tohoto dne bylo zpochybnit veřejností často zastávaný názor na výše uvedená odvětví a více je zatraktivnit. Například takové zemědělství, mnohými podceňovaný a zatracovaný obor. Ale proč? My zaměstnáváme chytré a schopné lidi, máme moderní novou techniku, sledujeme trendy v rostlinné výrobě, neustále zlepšujeme podmínky pro ustájený skot atd. atd. Tohle všechno a ještě mnohem víc jsme chtěli dnes předvést. Komu jinému ukázat obraz současného zemědělství než naší budoucnosti, dětem.

Pozvání na tento „Den otevřených dveří“ přijaly Masarykova základní škola Libštát a Základní škola F.L. Riegra ze Semil a účastnilo se ho zhruba třicet žáků. Den jsme zahájili stručnou prezentací firem DS Holding a Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. Vzápětí následoval výjezd do provozů. Žáci navštívili dispečink DS Logistic, kde se dispečeři rozpovídali o jejich práci. Další zastávkou byla bioplynová stanice v Bělé, kde jim byl stručně přiblížen princip fungování tohoto ekologického zařízení. Následně si prohlédli dvě odchovny mladého dobytka (v Bělé a na Kamínce) a hlavně, na co se těšila asi většina, byla technika. K vidění byly jak zemědělské stroje (traktory, kombajn, řezačka), tak tahače Volvo a Scania a v neposlední řadě i stroje našich kluků z DS Logistic (Bobcat s hlavicí Nisula, kráčející bagr Kaiser).

Doufáme, že to bylo pro všechny zúčastněné strany zajímavé a poučné nevšedně strávené dopoledne. My se budeme těšit na někdy příště:)) Více fotografií na následujícím odkazu Den otevřených dveří.