Nový válec CAT CS-663E

Pro dusání hmoty v silážních jámách budeme nově využívat válec CAT CS-663E, který byl pronajmut od společnosti Phoenix-Zeppelin spol. s.r.o. a v těchto dnes byl dopraven do areálu společnosti.