Nové výsledky kontroly užitkovosti

Na našich střediscích v Libštátě a ve Svojku dosahujeme z hlediska užitkovosti stáda stabilně rostoucích výsledků. Dlouhodobě velmi dobré výsledky zaznamenáváme na kravíně ve Svojku, kde v roce 2011 došlo k celkovému  zvýšení o 955 kg mléka a v roce následujícím o 777 kg. V následující tabulce je zachycen vývoj užitkovosti stáda od roku 2010 do 2012 na střediscích Libštát a Svojek. Jsou zde znázorněny i hodnoty pro obě střediska.

Úspěch v letošním roce zaznamenalo naše středisko ve Svojku. Svojecký kravín se umístil v hodnocení TOP 5/3 nejlepších chovů dle produkce kgT+kgB v oblasti Turnov na výborném 2. místě. Velká pochvala za vzornou chovatelskou práci patří našim zootechnikům Miroslavu Honců, paní Janě Zahradníkové a celému pracovnímu kolektivu kravína. V následující tabulce je uvedeno pořadí na prvních pěti místech.