Návštěva členů krajského Výboru životního prostředí a zemědělství

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 navštívili naši bioplynovou stanici členové krajského Výboru životního prostředí a zemědělství v čele s náměstkem hejtmana pro tento resort Josefem Jadrným. S bioplynovou stanicí je seznámil osobně pan Josef Chuchlík, kterému asistoval a případné dotazy rovněž zodpovídal koordinátor výroby Lukáš Hašek. Prohlídka trvala necelou hodinu, během které byl přiblížen princip fungování bioplynové stanice a zmíněn její význam pro region. Návštěvníkům se dostalo cenných informací o přeměně vstupních surovin pocházejících čistě ze zemědělského hospodaření (kukuřice, travní senáž, hovězí hnůj, obilný šrot) na materiály výstupní (bioplyn, elektrická energie, teplo, separát a fugát). Věříme, že prohlídka byla pro mnohé přínosem a rozšířila dosavadní informovanost o takovémto zařízení.

Více fotografií zde Návštěva z kraje