My, očima řidičů

Abychom byli schopni poskytnout ideální pracovní podmínky a kvalitní zázemí, je nezbytné znát potřeby, názory, hodnocení a připomínky našich řidičů. Proto jsme se v letošním roce vrátili k anonymním dotazníkům, které vyplňují právě řidiči. Níže je stručné vyhodnocení výsledků v letech 2015, 2013 a 2012. Bodování otázek (1=výborně, 5=nedostatečně).

Hodnocení 2015 2013 2012
Firma 1,5 1,6 1,6
Dispečink 1,9 2,2 2,1
Dílny 1,7 1,8 2

Co se týče hodnocení firmy, stabilně si držíme průměr hodnocení na +/- 1,6. Za tuto horší 1 děkujeme! Zlepšení pociťujeme v hodnocení dispečinku. Domníváme se, že k tomu přispělo zavedení aplikace DS Info. Vozy jsme vybavili dotykovými tablety, upustili od každodenního obvolávání řidičů, zmírnili jsme chybovost. I přesto, že byl tým dispečerů rozšířen, neustálým problémem je jejich vytíženost. V některých případech je obtížné se dovolat, což se objevovalo v dotaznících jako častá připomínka. Na zlepšení se pokusíme pracovat.

Rovněž naši dílenští jsou vnímáni rok od roku lépe. Pochvala všem servisním klukům. V tomto roce k tomu pomohlo i velmi pozitivní hodnocení servisního střediska v Jablonném v Podještědí, kde od loňského roku panuje Vladimír Hadrava.

K nejčastěji opakovaným připomínkám patřili následující: terén na vykládkách, nakládkách, špatný stav parkovací plochy v areálu v Košťálově, návrhy na zavedení AD Blue v Košťálově nebo Libštátě. Tyto i zbylé připomínky vyhodnotíme a pokusíme se navrhnout adekvátní řešení.

Vážíme si toho, že v očích našich řidičů působíme kladně, v minimálně případech přesáhlo hodnocení známku 2. Nejhorší obdrženou známkou byla 3, která se ovšem objevila pouze v pár případech.