Modernizace PC a vybavení

Celé naše administrativní oddělení jsme nově vybavili velmi výkonnými PC s rychlými SSD disky. Investovali jsme také do infrastruktury sítě a archivace dat s výhledem na další zlepšení výkonu fakturačního systému. Pro zrychlení elektronické fakturace jsme zakoupili vysokorychlostní skener, který slouží zejména ke skenování dodacích listů.

Abychom docílili zvýšení ochrany veškerých našich dat, provedli jsme sjednocení rozdílných antivirových systémů na pracovištích pod jednu z nejlepších antivirových firem ESET Software.

Podnikli jsme rovněž zásadní kroky co se týče prezentace naší společnosti na internetu a nechali jsme vytvořit graficky sjednocenou webovou prezentaci všech firem skupiny DS Holding. Na aktualizaci údajů průběžně pracujeme.