Mléčná farma roku 2013

Letos jsme se již podruhé přihlásili do dobrovolné celostátní soutěže v kvalitě produkovaného mléka – Mléčná farma roku 2013. Koncem března navštívila farmu ve Svojku odborná komise, která u nás sledovala pomocná kritéria jako je

  • hygiena získávání mléka,
  • zdravotní stav mléčné žlázy a končetin,
  • ustájení dojnic i krav stojících na sucho,
  • welfare zvířat,
  • kvalita a dostupnost krmiva,
  • celkový management farmy.

Na farmě ve Svojku chováme 195 ks červenostrakatých dojnic s průměrnou užitkovostí 7 157 kg mléka, obsahem 4,37% tuku a 3,48% bílkoviny. Tyto hodnoty nám zajistily, že jsme se stejně jako v minulém roce umístili na výborném 5. místě. Následně jsme se 15. května zúčastnili slavnostního vyhlášení ve Větrném Jeníkově. Velké poděkování za tento mimořádný výsledek a vzornou péči o stádo patří celému pracovnímu kolektivu svojeckého kravína!