Mléčná farma ČR roku 2012

Společnost DS Agro Libštát s.r.o. se v letošním roce zúčastnila soutěže o nejlepší mléčnou farmu České republiky. Naším reprezentantem v soutěži byla farma Svojek. Soutěž je již od roku 2005 pořádána společností Pfizer. Odborná porota hodnotí hlavní kritérium, tj. počet somatických buněk – PSB, dále pak hygienu získávání mléka, zdravotní stav mléčné žlázy, procento brakace, ustájení, zdravotní stav končetin a celkový management chovu.

Na Farmě ve Svojku je chováno 193 ks dojnic českého strakatého plemene. Průměrná užitkovost je 6 380 kg mléka se 3,97 % tuku a 3,34 % bílkovin. S těmito výsledky se Kravín Svojek v soutěži umístil na vynikajícím pátém místě. Toto ocenění je bezesporu důkazem o stále se zvyšující úrovni péče o stádo, za což patří velké poděkování zootechnikům Miroslavu Honců a Janě Zahradníkové a v neposlední řadě také celému pracovnímu kolektivu svojeckého kravína.