Máme zaseto

V minulém týdnu jsme dokončili setí a v níže uvedené tabulce si můžete prohlédnout skladbu plodin spolu s výměrou pro letošní rok. Celková obhospodařovaná plocha činí 882,1 ha. Fotografie ze setí kukuřice naleznete na následujícím odkazu Setí kukuřice.