Kukuřici máme hotovou

V letošním roce jsme sklidili celkem 2881 t kukuřice (po odečtení nečistoty). V porovnání s rokem 2013 jsme navýšili produkci o 727 t. Kukuřici jsme uskladnili v jámách ve Svojku a v Bělé a využijeme ji jako objemné krmivo pro dojnice.

Prohlédněte si celou galerii