Kukuřice sklizena

Od 17. do 20. září 2015 proběhla sklizeň kukuřice na siláž. Stejně jako při výrobě objemných krmiv, kde jsme se potýkali s polovičními až třetinovými výnosy, nás letošní sucho poznamenalo i při pěstování kukuřice. Vyvinuly se pouze poloviční palice a samotné rostliny nedosahovaly takové mohutnosti, na kterou jsme byli zvyklí v minulých letech.

Pětiletý průměr sklizené kukuřice v zelené hmotě v obvyklé sklizňové sušině je 42,93 t/ha. Bohužel díky nedostatku srážek v letošním roce se nám podařilo sklidit z 62,49 ha pouze 1738,92 t zelené hmoty. Tím jsme dosáhli výnosu pouhých 27,83 t/ha.

Prohlédněte si celou galerii