Kámen do Podhorního Újezdu a Vojic

Tentokrát se podíváme do lesů na severovýchod od obce Podhorní Újezd a Vojice. Z lomu v Košťálově tam vozíme kámen na rekonstrukci lesní cesty.