Jarní prohlídka včelstev

Uběhl rok a máme předjaří včelařského roku 2014 – 2015. Včelstva přezimovala ve velmi dobré kondici bez ztrát a jarní prohlídka 17.3.2O15 tuto skutečnost jenom potvrdila. Včelstva jsou uspokojivě rozplodována a mají dostatek zásob, což je jeden z předpokladů zdárného rozvoje.

Nákazová situace jako důsledek dodržování metodiky ošetřování proti Varroáze je uspokojivá. Při vyšetření bylo nalezeno 6 samiček roztočů, a tak nemusíme provádět preventivní předjarní ošetření. Na stanovišti je tak 17 včelstev a nic nebrání plánovanému navýšení. Zdá se, že stanoviště je vhodné pro chov včel a spolu s plánovanými agrotechnickými opatřeními zabezpečuje dobré snůškové podmínky. V blízké době se dá očekávat zřízení dalšího stanoviště, které zabezpečí zavčelení katastru, ve kterém se včelky nechovají.

V Libštátě byla navázána dle mého soudu dobrá spolupráce s místními včelaři. Byl jsem jednatelem ZO pozván na výroční členskou schůzi. Velmi mile mně překvapila atmosféra a účast představitelů obcí. Jsem přesvědčen, že budeme dobře spolupracovat jak při chovu matek, tak při povinném ošetřovaní. Jedině tak lze udržet zdraví včel v požadované úrovni.

Vyšetření včel

Od tohoto roku je každý včelař, který bude stěhovat včely mimo obec, povinen provést vyšetření včel na mor včelího plodu. Z důvodu plánovaného přesunu včel z obce Roztoky jsme tedy byli nuceni nechat přezkoumat vzorek včelího mělu. Výsledek byl negativní, jak je zaznamenáno na dokumentu níže.

Jiří Horáček (náš včelmistr)