Interní audit GMP+ B4 Transport

Jsme certifikovanou společností dle systému GMP+ B4 (=zabezpečení pozemní dopravy krmného materiálu a dalších zemědělských komodit zdravotně nezávadnými postupy). V souvislosti s tím jsme v pondělí 16. března 2015 úspěšně absolvovali interní audit GMP+B4. Tento audit byl zaměřen na kontrolu správnosti veškeré dokumentace a ověření funkčnosti GMP+B4 v praxi. 

Závěrem interního auditu je, že systém GMP+B4 je zaveden v souladu s požadavky systémové normy i v souladu s potřebami organizace a je připraven k auditu certifikačním orgánem. Žádný z nálezů neklasifikoval auditor Ing. Miloš Skála jako neshodu. Navazující externí audit máme naplánován na červen tohoto roku.