Hranice 3 milióny tun překročena!

Níže je zobrazeno množství námi přepraveného materiálu za posledních osm let. Po celé sledované období se nám daří udržet stoupající tendenci a za zmínku stojí především dva poslední roky. V roce 2013 se nám podařilo překročit pomyslnou hranici 2 miliónů a v roce následujícím dokonce ještě o další milión navýšit. Více než 3 milióny přepravených tun materiálu za rok je jistě slušný výkon! :)