Hodnotíme první seče

Letošní senáže jsme začali s mírným zpožděním 17. května. Jako první jsme vyrobili hmotu pro naše milé kravičky, kterou jsme uskladnili v Bělé na jámě č. 4. Do jámy se sklízela hmota senážními vozy a sklidilo ze 1538t z TTP a 432t z víceletých pícnin na orné půdě. Následně jsme doplnili bělskou jámu č. 2, která je určena po potřeby BPS. Do ní jsme přidali 1238t z TTP a 166t z víceletých pícnin na orné půdě.

Celkem jsme sklidili 441ha TTP a 74,9ha víceletých pícnin na orné půdě. Senáže jsme úspěšně zakončili 6. června. Ve čtvrtek 9. června jsme uklidili 22ha luk, ze kterých jsme vyrobili 73t sena na volno a 40ks balíků.

Prohlédněte si fotogalerii