Druhé senosečení

Minulý týden proběhla pod odborným dozorem našich čápů druhá senoseč, za jejich práci byli odměněni slušnou svačinkou.