Článek o nás a technice Pöttinger

Úspěšný podnik díky moderní technice. Vhodně zvolené zaměření v podnikání v zemědělství je předpokladem úspěšného rozvoje podniku. S tím souvisí i vybavení moderní zemědělskou technikou, které je pro efektivitu práce nezbytností. Takovým příkladem je DS Agro Libštát s.r.o. Tato společnost vznikla na okrese Semily v roce 2010; vedení firmy zachovalo živočišnou výrobu a pokračuje ve spolupráci s podnikem DS Agro Košťálov.

Radličkový kypřič Pöttinger Synkro 3030 Nova přebírá roli základního zpracování půdy pro ozimé i jarní plodiny. Při kypření do hloubky 27 cm pracuje s demontovanými křídly a nejlépe se osvědčily radličky Durastar Plus. Velký objem slámy na povrchu pozemku není problém

Živočišná výroba zahrnuje chov 200 kusů dojnic, 30 krav bez tržní produkce mléka a 200 kusů telat ve stáří do šesti měsíců. Podnik má také v provozu bioplynovou stanici o výkonu 1020 kWh. Do budoucnosti má firma plány vybudovat kravín, chov skotu sjednotit a zjednodušit. Potřebám produkce kvalitního krmiva pro skot a substrátu pro bioplynovou stanici je z velké míry podřízena rostlinná výroba. Z 880 hektarů zemědělské půdy zabírají celých 479 hektarů louky a pastviny, a na zbývajících 400 hektarech se pěstuje ozimá pšenice, ozimá řepka, triticale ozimé i jarní, oves a pro živočišnou výrobu ještě kukuřice a žito, sklízené na GPS.  

Durastar Plus vydržel 260 ha

Otázku, jak provést zpracování půdy po žitě v teplém letním počasí před výsevem ozimé řepky, vyřešili pracovníci podniku pomocí radličkového kypřiče. Ze široké nabídky těchto strojů na trhu si zvolili stroj Synkro 3030 Nova od firmy Pöttinger. Ve svých rozmanitých podmínkách vyzkoušeli všechny možné varianty nastavení a osazení pracovními orgány. Kypřič pracoval v hloubce 27 cm s demontovanými křídly a postupně byl osazován všemi druhy radliček, které má tento výrobce v sortimentu: klasické provedení, verze Durastar a Durastar Plus. 
Poslední varianta vydržela nejdéle, po dobu celé jedné sezóny tyto radličky zpracovaly 260 hektarů. O rozmačkání hrud a zpětnou konsolidaci půdy se stará gumový opěrný a pěchovací válec. Tento válec má na povrchu vrstvu pryže, takže se nezalepuje a je odolný vůči kamenům, uvnitř je však ocelový, čímž je dána jeho robustnost a odpovídající přítlak. S kypřičem o záběru tří metrů pracuje traktor o výkonu 162 kW/220k.

Pro Lukáše Haška, technika podniku DS Agro Libštát (vpravo), představuje firma Pöttinger tradičního a oblíbeného dodavatele techniky. Cenné zkušenosti z praxe, například s životností různých variant opotřebitelných dílů, jsou pro tohoto výrobce podnětem pro další rozvoj. 

Ačkoli stěžejní operací zpracování půdy byla od vzniku firmy orba, tak nyní od ní na pozemcích DS Agro Libštát odcházejí. Základní zpracování půdy stále více přebírá radličkový kypřič Pöttinger Synkro 3030 Nova. Díky svým univerzálním možnostem využití může pracovat jak při podmítkách, tak i při mělkém či hlubokém kypření. Anebo i při přípravě půdy: podle zkušeností zvládne předseťovou přípravu a formování rovnoměrného seťového lůžka před výsevem ozimé pšenice a ozimého žita hladce. 

Zásobník secích strojů Terrasem má nejenom velký plnicí otvor, ale uvnitř také rošt pro zachycení případných cizích předmětů.  Stroj Terrasem C4 v DS Agro Libštát disponuje zásobníkem se zvětšeným objemem na 3950 l

Radličky jsou za tím účelem osazeny křidélky, která se uchytí pomocí dvou šroubů. Kypřič má díky tomu celoplošný záběr, a hroudy, které se nerozpadnou při nárazu na slupice ve třech řadách, tak rozdrtí opěrný válec. Jeho přítlak má za následek rovnoměrné formování seťového lůžka.

Rychlé a intenzivní zpracování půdy

Jako moderně orientovaný zemědělský podnik se DS Agro Libštát zabývá také otázkou využití talířového nářadí. Díky ochotě firmy Pöttinger si pracovníci podniku mohli vyzkoušet talířový podmítač Terradisc 5001 T. Při klasické operaci, tedy podmítce obilného strniště, tento stroj předvedl vynikající rovnoměrné promísení slámy s půdou. Větší objem hmoty musel zpracovat při zapravování meziplodin či při podmítkách po sklizni kukuřice, ale i tyto úkoly zvládl hladce. Při pracovním záběru podmítače pět metrů neměl traktor o výkonu 220 k problém, udržet pojezdovou rychlost 12 km/h. Stroj se přitom – na rozdíl od jiných testovaných strojů v podniku – nerozskákal a zachoval si stabilitu.


Podmítač je vybaven dvojitým segmentovým válcem. Polonesená verze má podvozek v pracovní poloze zdvižený nad pracovní pole talířů. Na souvratích se otáčí na opěrném válci, takže na pneumatiky podvozku se nenalepuje půda. To ale není jediná přednost, kterou uživatelé v praxi u tohoto stroje oceňují. „Vykrajované talíře krásně drobí půdu, s účinností stroje jsme naprosto spokojeni,“ řekl technik Lukáš Hašek. A jedním dechem dodal: „Zároveň má Terradisc velkou průchodnost a neucpává se; při obracení má lepší manévrovatelnost také díky tomu, že oj podmítače se agreguje do spodních ramen tříbodového závěsu. Jako přednost vidíme i snadné nastavování výšky.“


Při výběru nového stroje pracovaly na polích podniku i talířové podmítače od jiných výrobců. Při práci ale vykazovaly různé nedostatky, jako například rozhoupání či ucpávání posklizňovými zbytky. Naproti tomu stroj Terradisc firmy Pöttinger pracoval vždy hladce, i na pozemcích s velkým výskytem kamenů. 

Technologie senážování s využitím senážního návěsu firmy Pöttinger se na členitých pozemcích s průměrnou velikostí šest hektarů výborně osvědčuje díky své flexibilitě

Vyřešené setí jetelotrav

V další fázi modernizace přišla řada na secí stroj. V podniku prošla testováním řada secích strojů, ale nejlepší kvalitu práce odváděl stroj firmy Pöttinger. Také na základě kvalitní práce strojů pro zpracování půdy bylo rozhodnuto o pořízení pneumatického secího stroje - modelu Terrasem C4, doplněného o nový secí stroj Tegosem 200 pro souběžné setí přísevů. Každoročně se na pozemcích DS Agro Libštát zakládá 80 hektarů jetelotrav, a secí stroj Tegosem 200 umožňuje setí této směsné kultury na jeden přejezd. „Také Tegosem 200 funguje velmi dobře a ukládání osiva je spolehlivé,“ řekl Lukáš Hašek. 

U shrnovače Pöttinger TOP 1252 si řidiči traktorů s návěsy Jumbo chválí sníženou energetickou náročnost při sbírání vhodně formovaných řádků

Na podzim roku 2017 měl secí stroj naseto již sedm set hektarů. Pracuje s traktorem Case IH Puma CVX 240. Před setím ozimých plodin postačuje provést jen jednu podmítku; v obtížnějších podmínkách se pozemky nakypří do hloubky 27 cm jedním přejezdem radličkovým kypřičem Pöttinger Synkro, jehož opěrný válec provádí účinné drobení hrud, a následně lze přistoupit k setí. 


Předřazená sekce talířových bran secího stroje si s přípravou seťového lůžka poradí.  Za ní pak pneumatikový válec podvozku provádí zpětné utužení půdy. Široké pneumatiky formují seťové lůžko vždy pro čtyři secí botky. Pneumatiky také přenášejí hmotnost stroje při otáčení na souvratích a rozdílný počet otáček každé z nich nevadí díky jejich samostatnému uložení. 
Rovněž i pro jařiny přebírá úlohu základního zpracování půdy na podzim radličkový kypřič Synkro – kypřením do shodné hloubky 27 cm. Na jaře pak stačí provést jen urovnání povrchu a lze přistoupit k setí.  

V agregaci s traktorem Case IH poseče žací kombinace NovaCat 8600 ED dohromady 1500 až 2000 hektarů ročně. Provádí souběžné narušení hmoty pomocí prstového lamače, přesto spotřeba paliva činí pouze 3,6 l/ha

Kompletní linka z Rakouska

Technika od rakouského výrobce je v podniku DS Agro Libštát zastoupena tradičně. Pícniny z trvalých travních porostů i z orné půdy sklízí kompletní linka této značky. Sečení luk ve třech až čtyřech sečích ročně obstarává žací kombinace NovaCat 8600 ED. V agregaci s traktorem Case IH Puma CVX 240 poseče dohromady 1500 až 2000 hektarů ročně. Traktor má pro sečení se současnou úpravou píce v pracovním záběru 8,3 m výkonu dostatek i při práci ve svazích, a také díky jeho moderní plynulé převodovce CVX činí spotřeba pouze 3,6 l/ha. Pět set hektarů z každé seče je s výkonnými stroji Pöttinger uklizeno za 13 dnů. 

Senážní návěsy firmy Pöttinger fungují v podniku DS Agro Libštát jak při sklizni senáží, tak i slámy a sena či odvozu kukuřice od řezačky. Doposud přesvědčily vysokou rychlostí plnění a spolehlivostí fungování

Krmivo, určené k výživě skotu, se sklízí pomocí třech senážních návěsů Jumbo 6610 D. Jenom v této činnosti sklidí, nařežou a odvezou do místa uložení 2000 tun píce. Přitom tyto vozy stále přesvědčují svou vysokou rychlostí plnění. Poté ale sezóna návěsů nekončí, protože pomáhají ještě v odvozu hmoty od sklízecí řezačky. Tato linka sklízí hmotu pro bioplynovou stanici. Dále vozy sbírají ještě slámu z výměry 180 hektarů.


Tím strojem, který přebírá na sebe zodpovědnost za formování rovnoměrných a dostatečně vydatných řádků, je největší shrnovač firmy Pöttinger TOP 1252. Od roku 2013 se na pozemcích společnosti DS Agro Libštát sebevědomě staví do role předjezdce dohromady až trojici senážních návěsů Pöttinger, ale i těmto vozům s vysokou rychlostí plnění v pohodě ujede. Řidič traktoru může být v klidu. 

Dva senážní návěsy Jumbo 6610 L slouží v podniku od roku 2010 zcela bez vážnějších poruch. Sklidí a do místa uložení odvezou ročně dva tisíce tun materiálu

Parádní práce se shrnovačem

„Se shrnovačem Pöttinger TOP 1252 je parádní práce. Oproti předchozímu typu Eurotop 651 postačuje méně přejezdů. Také řidiči traktorů, kteří pracují s návěsem Jumbo, si chválí sníženou energetickou náročnost při sbírání těchto řádků, které jsou lépe formované,“ liboval si Lukáš Hašek. V jednoduchém řádku z pracovního záběru až 12,5 m je hrabicemi velkých rotorů shrnovače TOP 1252 hmota skládána k sobě rovnoměrně a ideálním způsobem pro sběrací a plnicí ústrojí vozů. 

Středový shrnovač má výhodu v rovnoměrném formování řádku v ideální podobě pro následný sběr senážními návěsy. Pöttinger TOP 972 C s-line má se svými dvěma velkými rotory maximální pracovní záběr 9,8 m a vyžaduje traktor s výkonem od 37kW/50k

I v místech výskytu překážek, jako například sloupů elektrického vedení, je plynule „obejde“. „Je to paráda, ta možnost plynulého stažení každého předního rotoru zvlášť,“ řekl Lukáš Hašek. Díky této komfortní funkci je možné i s velkým shrnovačem snadněji manévrovat v okolí překážek či v klínech pozemků. 
Tři senážní návěsy Jumbo pracují v podniku DS Agro Libštát tak, že hmotu současně vozí do dvou silážních žlabů na dvojici středisek – dva návěsy zásobují jeden žlab a třetí vůz má na starosti druhý žlab. Protože práce je v sezóně hodně, tak dvěma návěsům Jumbo 6610 L pomáhá ještě starší vůz Europrofi. Sklízí seno, slámu a odváží silážní kukuřici od řezačky, i když je v provozu již dvacet let. Za celou tuto dlouhou dobu probíhala jen nezbytná výměna opotřebitelných dílů. 

Vydařený tažený obraceč

V kompletní lince od firmy Pöttinger nechybí ani obraceče. Lukáš Hašek si při naší návštěvě pochvaloval služby zvláště taženého modelu HIT 10.11 T. „Je to velmi dobrý stroj, vůbec nelituji jeho pořízení,“ řekl. Agregován je s traktorem Zetor 7745, který jej v pohodě zvládá i v kopcovitém terénu. I při svém pracovním záběru 10,5 m rovnoměrně kopíruje terén, a zároveň manipuluje s pící šetrně, protože je osazen novými rotory. 

Tažené širokozáběrové obraceče HIT T firmy Pöttinger si v našich podmínkách získaly značnou popularitu. U stroje HIT 10.11 T oceňují pracovníci podniku DS Agro Libštát jeho obratnost, fungování bez ztrát prstů a šetrnou manipulaci s pící při nízké energetické náročnosti

„Na obraceči HIT 10.11 T od rakouské firmy Pöttinger se mi také líbí, jak je obratný, a to, že nedochází k žádným ztrátám prstů. Za celou dobu práce s ním jsme nemuseli jediný prst vyměňovat. Tento stroj nám ušetří hodně času, náklady na další pracovní sílu a to vše při mizivé spotřebě paliva,“ dodal Lukáš Hašek spokojeně. Dlouhou životnost techniky Pöttinger v podniku potvrzují také dva starší nesené obraceče HIT 690 N, které stále ještě pracují. 

Petr Beneš, foto autor a archiv.