Chov včel DS Agro Libštát

Na počátku roku 2021 se pokusím stručně zhodnotit situaci u včel. Jednak za uplynulý rok 2019 až 2020 a zároveň
v podletí včelařského roku 2020 až 2021. Přírodní podmínky pro chov včel byly v uplynulém včelařském roce velmi zvláštní (střídání teplot, deštivá období v době snůšky apod.). To se projevilo na zdravotním stavu včelstev a v konečném důsledku na medných výnosech. Květového medu bylo průměrně a medovicový med nebyl, až na malé výjimky, téměř žádný.

U včelstev se před podletím projevilo slábnutí v důsledku přemnožení varroázy. Některá včelstva se dostala až na hranici úhynu. Podrobnou analýzou této situace, za spolupráce s pracovníky VÚV DOL, jsme došli k závěru, že jsem podcenil celkovou situaci u včel v důsledku stereotypů při jejich léčení, bez ohledu na skutečné zamoření včel.

Těžiště léčení v průběhu včelařského roku již nelze provádět pouze v podzimním období, ale kdykoliv v závislosti na aktuální nákazové situaci. Nelze se spoléhat pouze na vyšetření zimní měli, ale je potřebné svá včelstva sledovat v průběhu celého roku. SVS vydala metodický pokyn pro chovatele včel
k prevenci a tlumení varroázy čj.: SVS/2O19/11475-G. Uvedením tohoto dokumentu do praxe se pravděpodobně změní zažitý způsob chovu včel a jejich léčení. Bude nutné používat z mého pohledu „nová“ léčiva uvedená ve zmiňované metodice.

Já sám jsem již použil některá z nich (Varro Med, Gabon Flum). Nejsem si jist, zda byla použita v pravý čas vzhledem ke stavu včelstev. Do jara je nutné vstoupit s nejnižším možným počtem roztočů, neboť se během včelařského roku namnoží více než 100x. S napětím očekávám, jak včelstva přezimují a jak bude vypadat předjarní léčebné ošetření včelstev.


Jiří Horáček, včelař