Alternativní náhrada za nakladač Škoda 180N a tahač Škoda 180 v kombinaci s vagónovými koly

Od 21. do 25. května jsme testovali kloubový nakladač Caterpillar 930K Agro s pětimetrovými vidlemi na rozhrnování řezanky a silniční válec Caterpillar CS74 (jako alternativní náhradu za 40 let staré stroje Škoda 180). Techniku na sklizeň pícnin máme relativně obnovenou a výkonnou, ale chceme sklizeň ještě více urychlit.

Při nasazení linky na sklizeň pícnin jsou největší prostoje sběracích vozů u jámy, když čekají na vyprázdnění. Bojujeme i se samotným utužením jámy. Sice „Škodovka“ vypadá mohutně, ale váží pouze něco kolem 5 t a odborníci na sklizeň senáží tvrdí, že kolik hmoty hodinově do jámy přijde, tolik tun se musí po jámě pohybovat. Při sklizni pícnin naskladňujeme v průměru 25 t/hod., proto uvažujeme o pořízení techniky, která by tyto parametry splňovala.

Nakladač nám zapůjčila firma Phoenix-Zepelin z Modletic a válec jsme si pronajali z půjčovny strojů. Nakladač Caterpillar 930K Agro vážící 13,2 t s výkonem motoru 120 kW  neměl s naskladňovanou hmotou žádný větší problém a zvládal rozprostřít 12 t řezanky za necelých 10min. Následně ji silniční válec o hmotnosti 15,7 t s výkonem motoru 108 kW mohl bez problémů utužit, a tím z ní vymačkat co nejvíce vzduchu, který není ve fermentačním procesu žádoucí. Tyto dva stroje by nám měli zajistit větší plynulost naskladnění a dostatečné utužení hmoty, která je pro náš podnik velice cenná.

Více fotografií naleznete na následujícím odkazu Test nakladače a válce Caterpilar