Agroslužby

  • Mezi naše činnosti patří také zemědělské služby. Aplikujeme kejdy a smykujeme louky. 

  • Zajišťujeme aplikaci přísevů do travních porostů i sečení píce s prstovým lamačem.

  • Kombajny a řezačkou sklízíme zemědělské plodiny 

Kontakt: Josef Chuchlík ml., 723 269 426

Zařiďte bezstarostnou péči o své zemědělství. S námi nešlápnete vedle.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba v Košťálově společně s Libštátem a v jejich přilehlém okolí (nadmořská výška 340-580 m n. m.) se vrací k pěstování plodin původně typických pro Podkrkonošskou krajinu. 

Opustilo se od pěstování brambor a krmné řepy, zatímco u obilovin a kukuřic se výrazně snížila jejich osevní plocha. Na ornou půdu byly navráceny jetele, jetelotrávy či půdosanytární plodiny (např. hořčice, svazenka, lnička, ředkev). Louky a pastviny jsou udržovány pravidelným sečením, vápněním a hnojením, dále odstraňováním náletů a smykováním. Tyto nákladné zásahy přinášejí kvalitní píci pro udržení zdravého mléčného skotu a pro kontinuální výrobu čisté elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Dodržením těchto zásad spolu s půdoochrannými opatřeními, střídáním plodin, správným mechanickým zpracováním půdy s využitím chlévského hnoje a rovněž separátu a fugátu z bioplynové stanice rostlinná výroba naplno plní všechny potřeby, které jsou na ni kladené, a jako bonus se snaží zpříjemňovat životní prostředí nejen lidí, ale i fauny a flory v tomto pro život náročnějším Podkrkonoší.

Živočišná výroba

Chov skotu v Podkrkonoší plní důležitou roli v péči o krajinu. Vedle produkce masa a mléka také zabezpečuje výrobu organického hnojiva pro udržení kvalitní půdy. Kultivace krajiny bez živočišné výroby není možná. 

V naší podhorské krajině chováme tradiční červenostrakatý skot převážně na produkci mléka. V roce 2021 jsme dokončili robotickou stáj v Bělé u Staré Paky, kde klademe důraz na welfare zvířat.

Chov včel

Výroba kvalitních objemových krmiv pro chov skotu vyžaduje optimální poměr orné půdy k trvalým travním porostům a odpovídající skladbě plodin. Včely a další opylovatelé mají pro zemědělce velký význam. Z květů rostlin sbírají pyl, vyrábějí z něho med a zároveň opylovávají rostliny. Udržují tak pestrou skladbu rostlin na našich horských loukách.

Kontakt: Jiří Horáček, 774 348 612

Lesní fréza FAO FAR

Potřebuje odstranit náletové dřeviny podél cest nebo pod elektrickým vedením? Vyzkoušejte naši frézu. Hravě si poradí s hustým porostem všude tam, kam přijede.

Kontakt: Josef Chuchlík ml., 723 269 426

Strojní odstraňování náletových dřevin - NISULA 200E

  • Pomůžeme vám odstranit veškeré nežádoucí náletové dřeviny i v těžko přístupných místech. 

  • Hlavice NISULA 200E těží dřeviny snadno a efektivně. Pomocí kleští uchopí strom, stlačením se přitlačí na ostří a tím se odřeže. Otočná hlavice umožňuje snadnou manipulaci s dřevinou.

Kontakt: Roman Kopáček, 725 855 331

Chcete znát poskytovatele těchto služeb?

Zaujala vás z některá z nabízených služeb a máte zájem o spolupráci? Vyberte si poskytovatele a domluvte si schůzku.