Našich obchodních partnerů si ceníme

Hlavními obchodními partnery naší společnosti jsou především výrobci betonových a živičných směsí, dále producenti průmyslových hnojiv a výrobci minerálních vláken. Významnou skupinu tvoří distributoři tuhých paliv po celém území ČR.  Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří následující:

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Člen skupiny CEMEX - předního celosvětového výrobce a dodavatel hotových betonových směsí, cementu, přísad, kameniva a dalších stavebních materiálů s více než stoletou tradicí.
Metrostav Infrastructure a.s.
Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy.
TBG Východní Čechy s.r.o.
Člen skupiny Českomoravský beton. Hlavní aktivita společnosti je výroba betonu a dalších stavebních hmot.
ZAPA beton a.s.
Významný hráč na trhu transportbetonu v České republice. Provozuje více než 50 betonáren, lomy, drtírny, štěrkovny, pískovny. Společnost je typická svým neotřelým originálním designem, jak jednotlivých středisek, tak vozového parku.
EUROVIA Vinci
Význačný výrobce a dodavatel drceného a těženého kameniva u nás. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ a v současné době provozuje celkem 20 lomů a 5 pískoven v České republice.
LOVOCHEMIE, a.s.
Největší výrobce hnojiv v České republice. Svým výrobním programem výrazně posílila rozvoj zemědělství u nás.
HOLCIM (Česko), a.s. člen koncernu
Člen skupiny Holcim, která představuje jednoho z předních světových dodavatelů cementu a kameniva (drcené kamnivo, písek, štěrk) včetně souvisejících produktů - transportbetonu, asfaltu a zároveň i souvisejících služeb.
INTEGRA stavby, a.s.
Společnost se širokým zaměřením v oblasti stavebnictví – silniční a inženýrské stavby, vodohospodářské a podzemní stavby, pozemní stavby apod. Významné postavení na stavebním trhu v České republice.
M-SILNICE a.s.
Společnost se zaměřením především na silniční a mostní stavby. V posledních letech nachází své uplatnění i v oboru ekologických a vodohospodářských staveb i oboru stavitelství pozemního.
Liberecká obalovna, s.r.o.
Specialista na výrobu a prodej obalovaných asfaltových směsí, jejich prodej a prodej písku a kameniva.
Silnice LK a.s.
Společnost provádí správu a údržbu silniční sítě v rámci Libereckého kraje a v blízkém okolí. Poskytovatel služeb v oblasti péče o veřejnou zeleň, stavebních prací a autodopravy.
DIAMO, s.p.
Státní podnik, který realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice. Cílem je postupné zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží. Rovněž producent uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.
COLAS CZ, a.s.
Společnost se zaměřením na standardní práce silničního stavitelství. Rovněž specialista na těžbu kamene a výrobu drceného kameniva, modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí.
MEXI PLUS spol. s r.o.
Dodavatel pevných paliv a poskytovatel služeb souvisejících s jejich dodáním.
ROCKWOOL, a.s.
Přední světový výrobce minerální vlny. Provozuje 21 továren na třech kontinentech. Disponuje celosvětovou sítí kanceláří, distributorů a obchodních partnerů.
STRABAG, a.s.
Přední český poskytovatel služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Jedna z nejúspěšnějších stavebních firem u nás. Disponuje také sítí obaloven a kamenolomů. Svou činností pokrývá takřka celou Českou republiku.
FRISCHBETON s.r.o.
Společnost se řadí svou rozsáhlou sítí betonáren a produkcí betonu mezi největší výrobce na českém trhu. Součástí stavebního koncernu STRABAG.
SPOLANA, a.s.
Jedna z nejvýznamnějších chemických společností v rámci českého průmyslu. Orientace především na export svých výrobků a jejich uplatnění na trzích zemí Evropské unie.
Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
Součástí koncernu Saint-Gobain. V České republice se zaměřením na výrobu stavebního materiálu – sádrokartonové a sádrovláknité systémy, omítky, stěrky pro interiér apod.
SaM silnice a mosty a.s.
Společnost zaměřená na provádění dopravních staveb. Řadí se i mezi producenty asfaltových směsí betonu a ocelových konstrukcí apod.