Žně 2019

Poslední červencový týden jsme pšenicemi začali letošní žně a následně najeli do tritikale ozimého, jenž je sklízeno jako krmivo do BPS. Ač bychom si přáli více deštivých dnů, které by dodaly polím potřebnou vláhu, tak sušší podmínky ke sklizni nám byly relativně přány. Pšenici ozimou jsme letos sklidili na přibližně na 150 ha s průměrným výnosem 6.5 t/ha a tritikále ozimé bylo oseto na 30 ha a sklizeno s výnosem kolem 6 t/ha.  Nyní jsme ve druhém srpnovém týdnu a vjíždíme do řepek, které budeme sklízet na ploše 47 ha.