Zkušební provoz „cyklónu“

Instalovali jsme pasivní odkameňovač "cyklón" v cestě krmení. Hlavním důvodem instalace je, abychom více ochránili čerpadlo, které dopravuje vstupní suroviny do fermentoru. Odkameňovač pro nás představuje velký přínos, neboť zachytí cca 1/3 kamení, které projde skrz macerátor, kde se zachytí většina cizích nežádoucích předmětů. Slibujeme si od „cyklónu“, že nám zajistí větší životnost rotorů
v čerpadle.