Zastřešení výstupní hmoty ze sušičky

V rámci zajištění optimálních podmínek pro dosoušený materiál v sušičce jsme provedli finální montáž zastřešení koncového zásobníku. Pásovou sušičku máme v provozu od loňského roku a v současné době zpracovává odpadní teplo z BPS především
k dosoušení separátu. Ten je následně využíván pro podestýlku kuřat a hovězího dobytka.