Výstupní materiály

Bioplyn

Vzniká při jednostupňovém rozkladu organických látek ve fermentorech, kde je vytvořeno umělé prostředí, které je podobné zažívacímu traktu přežvýkavců. Trávení těchto zvířat představuje velmi podobný proces jako je fermentace. Důležité je udržení teploty kolem 41 ºC a naprostá absence vzduchu a kyslíku. V zimě proto využíváme vyrobené teplo
k dohřátí. Hmotu uvnitř fermentoru držíme zhruba 60 dní. Vyrobený bioplyn v kogenerační jednotce přeměňujeme na elektrický proud
a teplo.

Elektřina

Bioplyn po získání dále zachytáváme v plynojemech, ochlazením ho zbavíme vodních par a přes aktivní uhlí jej vyčistíme od sirovodíku. Poté je nasáván do motorů a spalován. Motor točí alternátorem, který vyrábí elektrický proud. Pro zapálení bioplynu v KGJ používáme lehký topný olej (spotřeba cca 3,4 kg/h). Elektrickou energii před dodáním do distribuční sítě dále transformujeme v trafostanici z nízkého napětí 400 V do vysokého napětí 35 kV.

Digestát

Organickým zbytkem po získání bioplynu je digestát, který dále separujeme (oddělujeme pevnou část - separát od kapalné - fugát). Separát používáme místo slámy na stlaní pod dobytek a kuřata. Fugát vyvážíme na pozemky jako vysoce kvalitní hnojivo. Fugát ve značné míře nahrazuje dosud používaná minerální hnojiva.


 

Teplo

Další produkt, který vzniká při získávání bioplynu, je teplo. Využíváme ho dále k ohřívání organických látek (fermentátu) ve fermentoru na teplotu 41 °C a vytápění  výkrmů kuřat, kanceláří, dílen v areálu a sušičky