Výstavba kravínu v Bělé II

Pokračování stavby kravínu v Bělé. Poté, co jsme připravili terén, jsme se směle pustili do základových pásů a hlavní ocelové konstrukce.