Výstavba kravínu v Bělé I

Jak začala výstavba kravínu pro téměř 500 krav? Pojďte se podívat na první část výstavby - hrubé terénní úpravy.